Savršeno Božje vrijeme za nas, strpljenje koje je Bog nagradio

  Ovo je naša priča koja bez Boga ne bi postojala…

  Moja potraga za mužem trajala je šest godina otkako sam se obratila. Od samog obraćenja u mom srcu bila je velika želja za mužem i znala sam da će ga Bog dovesti u moj život. Bila sam sigurna da je Očeva želja da mi daruje muža, onog najboljeg kojeg priprema za mene i mene za njega. Ponekad je bilo teško čekati, ponekad su se pojavile sumnje da li će ikada doći, ali ta želja i nada u srcu zapravo nikada nisu nestale. Par puta sam bila na druženju sa mladima u raznim crkvama, ali nigdje nisam naišla na onog nekog posebnog, te sam s vremenom prestala ići, a došlo je i vrijeme covid-a te su druženja privremeno prestala. Imala sam par pokušaja, ali Bog mi je jasno pokazao da ništa od tih mojih pokušaja i tada sam odlučila pustiti sve i dozvoliti Njemu da On osmisli moju priču.


  Sandučić

  

  Niste prijavljeni.

  Obavijesti

  Niste prijavljeni.